Gwarancja i rękojmia

Jeżeli zakupiona rzecz ma wadę, masz prawo złożyć reklamację, w której określisz swoje wymagania dotyczące doprowadzenia towaru do stanu opisanego na karcie produktu.

Jej podstawą może być:

 • RĘKOJMIA (ustawowo uregulowany sposób dochodzenia przez Ciebie roszczeń od sprzedawcy);
 • GWARANCJA (dobrowolne zobowiązanie sprzedawcy, importera lub producenta odnoszące się do jakości produktu);

W przypadku dokonania zakupu za pośrednictwem Internetu (a zatem co do umów zawieranych poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość) przysługuje Ci ponadto prawo odstąpienia od umowy bez podawania przyczyny na podstawie ustawy o Prawach Konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 poz. 827).

To do Ciebie - jako Konsumenta należy wybór podstawy złożenia reklamacji.

RĘKOJMIA

Z tytułu rękojmi sprzedawca jest odpowiedzialny wobec Kupującego za wady fizyczne i prawne towaru.

O wadzie fizycznej mówimy jeżeli rzecz:

 • nie ma właściwości, które powinna mieć;
 • nie ma właściwości, o których zapewniał sprzedawca lub reklama;
 • nie nadaje się do celu, o którym poinformował sprzedawca;
 • jest niekompletna;
 • jest nieprawidłowo zamontowana lub uruchomiona.

Wada prawna polega na tym, że sprzedany towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawami na rzecz osoby trzeciej.

W ramach uprawnień wynikających z rękojmi konsument możesz żądać:

 • wymiany towaru na nowy;
 • naprawy towaru;
 • obniżenia ceny;
 • odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Gdy dokonujesz wyboru między powyższymi żądaniami, pamiętaj o następujących zasadach:

 • nie możesz żądać odstąpienia od umowy, jeżeli wada ma charakter nieistotny;
 • kiedy żądasz obniżenia ceny, powinieneś określić wartość, o którą cena ma zostać obniżona.

Aby zgłoszona przez Ciebie reklamacja została rozpatrzona powinieneś przesłać ją na adres pocztowy:

Agnieszka Jaczyńska
ul. Meander 12 m 23, 02-791 Warszawa
lub na adres e-mail: meble@stolikiszklane.pl

W celu ułatwienia procesu reklamacji prosimy podać następujące informacje:

 • numer zamówienia lub skan dowodu zakupu lub wykazać w inny sposób, że doszło do zakupu;
 • opis wady;
 • zdjęcia wad towaru, całości przedmiotu, a także opakowania w którym zamówienie zostało dostarczone;
 • w przypadku otrzymania uszkodzonej przesyłki – skan protokołu szkody, który został spisany w obecności kuriera (powinna być w nim zaznaczona informacja o uszkodzonym opakowaniu).

Do zgłoszonej reklamacji ustosunkujemy się w ciągu 14 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

Warto pamiętać, że ustosunkowanie się do reklamacji to potwierdzenie lub zaprzeczenie jej zasadności. Nie oznacza to jednak, że w tym terminie towar musi zostać przywrócony do stanu zgodności z umową.

W przypadku uznania reklamacji produkt zostanie naprawiony lub wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe – zwrócimy pieniądze.

Przypominamy, że nie przyjmujemy przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

W przypadku kiedy reklamacja dotyczy tylko części produktów, prosimy o dołączenie kopii rachunku lub paragonu wraz z protokołem reklamacji.

Wzór protokołu reklamacji:

Protokół reklamacji

Data i miejscowość: …………………………

Nabywca: ………………………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia: ……………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

E-mail: ….…………………………………………………………………………………………………………………………

Telefon kontaktowy : ………………………………………………………………………………………………………

Numer zamówienia: ………………………………………………………………………………………………………

Bank: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Numer konta:…………………………………………………………………………………………………………………

Każdy towar zakupiony w naszym sklepie posiada gwarancję producenta i podlega wymianie jeśli

posiada wady fabryczne lub został uszkodzony mechanicznie w trakcie przesyłania. Po wykryciu

wady prosimy o odesłanie towaru przesyłką pocztową zwykłą, a wraz z nim rachunku i protokołu z

oznaczoną częścią „Reklamacja”.

Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odesłanych do nas za

pobraniem. Produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli to nie będzie możliwe

(na przykład z powodu zakończenia produkcji), zaoferujemy do wyboru inne, dostępne w naszym

sklepie produkty lub zwrócimy Państwu pieniądze.

Do odsyłanego w ramach reklamacji towaru prosimy dołączyć rachunek lub paragon wraz z

protokołem opisującym przyczyny reklamacji.

REKLAMACJA (zaznacz właściwą opcję poniżej)

□ wada fabryczna opis wady:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ uszkodzenie mechaniczne w trakcie przesyłania opis uszkodzenia:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

□ inna przyczyna, opis przyczyny:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Podpis: ……………………………………………

GWARANCJA

Wszystkie towary oferowane w naszym sklepie zostały legalnie wprowadzone na rynek polski, są fabrycznie nowe oraz wolne od wad fizycznych i prawnych. Czasem zdarza się, że sprzedajemy towar z ekspozycji o czym informujemy klientów, towar ten na ogół jest przeceniony.

Niektóre towary oferowane przez nasz sklep są objęte gwarancją producenta.

Gwarancja jest dobrowolnym zobowiązaniem gwaranta i to on ustala jej treść. To gwarant decyduje zatem o tym, czy gwarancja zostanie udzielona oraz jakim zakresem odpowiedzialności zostaną objęte produkty.

Gwarantem nie musi być sprzedawca – może być nim producent lub dystrybutor.

O istnieniu gwarancji będziesz poinformowany najpóźniej w momencie wydania towaru.

Zamówiony produkt wysyłany jest do Ciebie a dowód zakupu (faktura lub paragon) zostanie wysłany oddzielnie – faktura drogą mailową (jeżeli ma być wysłana w oryginale prosimy o informację w uwagach przy składaniu zamówienia) a paragon zostanie wysłany pocztą polską na adres dostawy wraz z kartą gwarancyjną, która zawiera warunki gwarancji (uwaga: warunki gwarancji mogą być wydrukowane bezpośrednio na opakowaniu produktu lub w instrukcji obsługi).

WAŻNE:

 • zachowaj dowód zakupu (faktury lub paragonu) oraz oryginalne opakowanie do czasu wygaśnięcia gwarancji, wskazanego w karcie gwarancyjnej lub w opisie produktu;
 • zapoznaj się z warunkami gwarancji, znajdującymi się w załączonej karcie gwarancyjnej lub na stronach internetowych producenta;
 • w przypadku wykrycia wady w produkcie kupionym w naszym sklepie i objętym gwarancją skontaktuj się z najbliższym punktem serwisowym, wskazanym w karcie gwarancyjnej.
  Jeżeli masz kłopoty ze znalezieniem adresów punktów serwisowych, prosimy o kontakt z Działem Reklamacji tel. +48 22 487 59 29 bądź e-mailem meble@stolikiszklane.pl

Obowiązek dostarczenia przedmiotu reklamacji

Aby reklamacja mogła zostać rozpatrzona, sprzedawca musi mieć możliwość zweryfikowania zasadności roszczeń poprzez stwierdzenie istnienia wady oraz podania przyczyn jej powstania. W związku z tym Ty – jako konsument masz obowiązek dostarczyć zakupiony towar do sprzedawcy.

Wersje językowe

Newsletter

Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.

Waluty

Nasze referencje:


Płatności:

 
 
 
   
 
 
 
 

Adres zarejestrowania firmy: 02-791 Warszawa ul. Meander 12 m.23, tel. 224875929, kom. 602 603 950 © 2003-2016 
Wszelkie prawa zastrzeżone. Sklep prowadzi firma Agnieszka Jaczyńska

Ważne: Użytkowanie Witryny oznacza zgodę na wykorzystywanie plików cookie.
Szczegółowe informacje w Polityce prywatności.Nie pokazuj więcej tego powiadomienia
Sklep internetowy Shoper.pl